Predsjednik: Ivan Ivančan, 091/511-6740
Tajnik: Dubravko Husak, 091/913-3261
E-mailtaekwondo.borik@kc.t-com.hr

Stjepana Radića 99, 48350 Đurđevac