Predsjednica: Barbara Fuček-Leško, 098/437-441
Tajnica: Mirjana Šandor, 099/216-6966
E-mail: barbara.fucek.lesko@gmail.com
mirjana.sandor@gmail.com

Trg sv.Jurja 3, 48350 Đurđevac