Predsjednik: Zdravko Lenardić, 098/410-472
Tajnik: Milan Slaviček, 098/919-8611
E-mail: zdravko.lenardic@komunalneusluge.hr
lovac.mile@gmail.com

Antuna Radića 23, 48350 Đurđevac