Predsjednica: Ivana Ferenčić, 091/934-8119
E-mail: rkdjurdjevac@gmail.com

Dr.Ivana Kranjčeva 5, 48350 Đurđevac