Predsjednik: Deak Saša ; 098/545-787
Tajnik: Zdenko Navijalić; 092/208-0620
E-mail: dugina.d@gmail.com

Kralja Tomislava 72, 48350 Đurđevac