Predsjednik: Ivica Radman, 098/578-237
Tajnik: Tomislav Gračan, 099/311-9547
E-mail: nk.granicar.djurdjevac@gmail.com

Antuna Radića 23, 48350 Đurđevac