Predsjednik: Mirko Banjac, 098/550-874
Tajnik: Ivica Hercigonja, 099/787-6518
E-mailkblazok@gmail.com

Antuna Radića 4, 48350 Đurđevac