Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca

Stjepana Radića 1
48350 Đurđevac

Kontakt

Mob: 098/805-555
E-mail:
sportdjurdjevac@gmail.com