Predsjednik: Ivan Juričić, 098/805-555
Tajnica: Jasminka Sinjeri Prevedan,
E-mailkarate.djurdjevac@gmail.com

Tina Ujevića 13, 48350 Đurđevac