Izrađen logotip projekta Picoki za sport

 

Novokomponirani, moderni logo projekta Picoki za sport djelo je tvrtke Kosinus, autorice Irene Sabolović.

Prema riječima iste, logo predstavlja simbiozu pijetla i sporta, dvije karakteristične stvari za grad Đurđevac. Simbol pijetla u crvenoj, plavoj, žutoj i zelenoj boji koje predstavljaju raznolikost sportskih aktivnosti, a ujedno i boje grada Đurđevca, ukomponiran je sa sa stiliziranom siluetom osobe u pokretu.

Zaobljene linije predstavljaju sklad i kontinuitet pokreta karakterističan za sve sportašice i sportaše. S desne strane, pokraj siluete pijetla i sportaša, velikim otisnutim slovima u crnoj boji nalazi se ime projekta ‘Picoki za sport‘ koji ne sakriva puno. Ime je to projekta Grada Đurđevca koji je iz europskih fondova dobio milijun kuna za razvoj i promociju sporta u gradu.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Zajednice sportskih udruga grada Đurđevca.